(Možno bude) v jaskyni snežiť podľa textov básnickej skupiny Osamelý bežci napísal Ján Mikuš

Scénické čítanie z textov, manifestov, básní a esejí skupiny Osamelý bežci, Ivana Laučíka, Ivana Štrpku a Petra Repku pre festival literatúry a umenia Mobilis. Hrali všetci členovia DIvadla Gasparego a kapela Barbarosa. Hostia: Marián Kubík, Barbobra Bohušová a Natália Fašánková.

späť na Hry