Jana Mikuš Hanzelová dramaturgička

Vyštudoval Divadelnú vedu na VŠMU, pracovala ako redaktorka v rôznych odborných časopisoch. Je spoluzakladateľka a hlavná dramaturgička Kultúrneho centra Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši.

späť na Súbor